«Кабенува» (Cabenuva, каботегравир + рилпивирин).

«Кабенува» (Cabenuva, каботегравир + рилпивирин).

«Кабенува» (Cabenuva, каботегравир + рилпивирин).

«Кабенува» (Cabenuva, каботегравир + рилпивирин).