«Тезспайр» (Tezspire, тезепелумаб).

«Тезспайр» (Tezspire, тезепелумаб).

«Тезспайр» (Tezspire, тезепелумаб).

«Тезспайр» (Tezspire, тезепелумаб).