Сотровимаб (sotrovimab).

Сотровимаб (sotrovimab).

Сотровимаб (sotrovimab).

Сотровимаб (sotrovimab).